Search Menu

Odsek

Pri Planinskem društvu Tržič je bil spomladi leta 2012 ustanovljen Turno kolesarski odsek. Odsek bo gojil turno kolesarsko dejavnost v vseh oblikah kot sestavni del planinskega udejstvovanja in je pripravljen na sodelovanje z vsemi organizacijami, ki so kakor koli povezane s turnim kolesarjenjem.

Dejavnosti odseka so:

  • predstavljati turno kolesarstvo kot obliko gibanja v gorah
  • organizacija skupnih tur po načelih turnega kolesarjenja
  • spodbujanje povezovanja turno kolesarskih odsekov in ostalih skupin, ki se ukvarjajo s turnim kolesarstvom, tako znotraj kot izven planinskih društev PZS
  • spodbujanje usposabljanja svojih članov za Turno kolesarskega vodnika I in II in ostalih akcij, ki so v skladu z delovanjem Odseka
  • spodbujati spremembo zakonodaje v smeri večje svobode turnega kolesarstva in zaščite okolja
  • sodelovanje z ostalim odseki v PD Tržič

Pri teh dejavnostih člani Odseka upoštevajo, da turno kolesarstvo ni le športni pojav in si prizadevajo, da zaradi tekmovalnosti ne bi trpela varnost izvajanja turno kolesarskega udejstvovanja in zaščita naravnega okolja, kjer se dejavnost odvija.