Search Menu

Načrt dela TKO v letu 2016

Na sestanku članov TKO Tržič, ki je bil 10. marca 2016, smo se pogovarjali o aktivnostih v letu 2016. Sledi povzetek dogovorov:

  • Dosedanji načelnik Roland Bukovnik je vodenje turno kolesarskega odseka predal Andreju Remškarju.
  • Družili se bomo na skupnih turah - poleg "četrtkanj" (krajše ture po okoliških hribih ob četrtkih popoldne/zvečer) bomo organizirali še vsaj pet vodenih tur. Prva bo v aprilu in bo združena s tečajem tehnike vožnje v naravnem okolju.
  • Nadaljevali bomo sodelovanje pri aktivnostih Občine Tržič v zvezi s strategijo kolesarskega turizma, popisom in označevanjem poti.
  • Vodniki TKO bomo organizirali in vodili ture, ki jih bo za obiskovalce prirejal TPIC Tržič.
  • Na izobraževanje za turno kolesarskega vodnika bomo najverjetneje poslali dva kandidata, s čimer bomo skupno število usposobljenih vodnikov povečali na šest. (Več informacij o usposabljanju za TK vodnike.
  • V sodelovanju z markacisti bomo urejali poti, še posebej tiste, ki jih veliko uporabljajo kolesarji.
  • Nadaljevali bomo z aktivnostmi za vzpostavitev poti za dvonamensko rabo, posebno skrb bomo namenili ustreznemu izobraževanju in osveščanju tako kolesarjev kot pohodnikov.

Zapisal: Andrej Remškar